Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Ion

betekenis & definitie

Ion is een atoom in een oplossing die positief (kationen) of negatief (anionen) geladen is.