Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Vervroegde aflossing

betekenis & definitie

Vervroegde aflossing is het afbetalen van een lening als aanvulling op de periodieke aflossing. Vervroegde aflossing komt veelal voor wanneer de kredietnemer de financiële ruimte heeft om meer geld van een lening af te lossen dan de vastgestelde periodieke aflossing.

Wanneer men een lening heeft, dient men periodiek een deel terug te betalen, wat veelal bestaat uit een vast aflossing en rente. In geval van vervroegde aflossing wordt een extra gedeelte van de lening, bovenop de periodieke aflossing, terugbetaald aan de kredietverstrekker. Een vervroegde aflossing kan voor de kredietnemer voordelig zijn. Men lost immers een groter deel van de totale schuld af, waardoor men ook minder rente betaalt.

Hoewel vervroegde aflossing erg voordelig lijkt voor de kredietnemer, kunnen er ook een aantal nadelen aan verbonden zijn. In veel gevallen moet men bij een vervroegde aflossing namelijk een zogenaamde renteboete betalen. Dit is een geldbedrag dat de kredietverstrekker misloopt aan inkomsten uit rente. Voor veel leningen geldt dat er een bepaald bedrag is dat boetevrij kan worden afgelost. Vaak is de hoogte van de boetevrije aflossing gebaseerd op een percentage van de hoofdsom van de lening. Indien men een hoger bedrag wilt aflossen dan het bedrag zoals bepaald in de boetevrije aflossing, dan dient men hierover een renteboete te betalen. Vaak wordt hiervoor een rente percentage van 0,5 of 1 procent gehanteerd, afhankelijk van de resterende looptijd van de lening.

Bij sommige varianten van leningen is het altijd mogelijk om vervroegd af te lossen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij doorlopend krediet, waarbij men flexibel geld kan aflossen en opnemen. Men loopt hierbij niet het risico op een eventuele renteboete.