Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-08-2016

2016-08-04

Rente op rente

betekenis & definitie

Wanneer een rekeninghouder rente ontvangt over het vermogen op zijn of haar rekening en deze rente niet opneemt, wordt over de ontvangen rente ook rente ontvangen. Dit wordt rente op rente genoemd, ook wel samengestelde rente. Hierdoor neemt het vermogen niet lineair, maar exponentieel toe.

Samengestelde rente kan er dus voor zorgen dat het vermogen van een rekeninghouder sneller groeit. Hierbij geldt dat hoe hoger het bedrag op de rekening is, hoe sneller het vermogen zal groeien, omdat er meer rente ontvangen wordt. Ook geldt dat hoe langer de looptijd van de ontvangen rente is, hoe meer samengestelde rente er opgebouwd kan worden.

Hoe de samengestelde rente wordt opgebouwd verschilt per bank. Bij de meeste banken wordt het rentebedrag achteraf uitgekeerd. Deze rente is gelijk aan de nominale rente. In dat geval is er sprake van samengestelde rente als het daarop volgende jaar rente uitgekeerd over het vermogen op de betaalrekening plus de rente die daarover ontvangen is.

Sommige banken kiezen er echter voor om de rente periodiek uit te betalen. In dat geval is er sprake van rente op rente als na periode 1 rente wordt uitgekeerd over het vermogen en in periode 2 rente wordt uitgekeerd over het vermogen en de rente over periode 1. Deze rentevorm wordt de effectieve rente genoemd. De effectieve rente betreft de nominale rente plus extra inkomsten. De extra inkomsten ontstaan door het rente op rente effect, waardoor over een jaar genomen procentueel meer rente ontvangen is dan de nominale rente die de bank hanteert.

Om de samengestelde rente te berekenen kan de volgende formule gebruikt worden: K = B (1 + r) ^ j. K staat voor het saldo, B voor het oorspronkelijke bedrag, r voor het rentepercentage gedeeld door honderd en j voor het aantal jaren.