Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Operational lease

betekenis & definitie

Operational lease is een vorm van lease waarbij de kredietverstrekker verantwoordelijk is voor het onderhoud en de verzekering van het goed. Bij operational lease is de kredietnemer op geen enkele manier eigenaar van het goed, de kredietverstrekker draagt de volledige verantwoordelijkheid.

Wanneer men gebruik maakt van operational lease, wordt men op geen enkele manier eigenaar van het goed dat men least. Dat houdt in dat de kredietverstrekker zowel op papier als in de praktijk eigenaar blijft van het goed. Hiermee is de kredietverstrekker, oftewel de partij die de lease aanbiedt, verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele waardevermindering van het goed. In andere woorden, bij operational lease betaalt de kredietverstrekker zelf alle bijkomende kosten, zoals onderhoud en verzekeringen. Omdat de kredietverstrekker opdraait voor alle kosten, wordt er bij een operational lease contract vaak een clausule toegevoegd voor eventuele schadevergoedingen indien de kredietnemer niet zorgzaam met het goed om gaat. Daarnaast wordt het aankoopbedrag van het product in veel gevallen voorgeschoten door de kredietverstrekker. Operational lease wordt, net als andere varianten van lease, met name gebruikt voor producten met een langer levensduur, bijvoorbeeld een bedrijfsauto.

Net als bij alle andere varianten van een lening, betaalt men bij operational lease periodiek een bedrag dat bestaat uit aflossing en rente. Bij operational lease wordt een bepaalde looptijd gehanteerd. In tegenstelling tot financial lease wordt de kredietnemer na de looptijd geen eigenaar, ook indien het totale aankoopbedrag is afbetaald. In de praktijk wordt er bij operational lease echter vaak een aankoopoptie aan de overeenkomst toegevoegd. Hierin verschilt het in huur, waarbij er geen enkele mogelijkheid voor de kredietnemer is om eigenaar van het gehuurde goed te worden.