Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Medeaansprakelijkheid

betekenis & definitie

Een persoon is mede aansprakelijk voor het terugbetalen van een lening als hij/zij getekend heeft voor deze lening, ook als de lening niet bedoeld is voor de mede aansprakelijke. Wanneer niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting kan de kredietverstrekker de gehele schuld verhalen op diegenen die mede aansprakelijk zijn.

Wanneer meerdere kredietnemers hebben getekend voor het ontvangen van een lening zijn zij allen mede aansprakelijk. Maar ook wanneer een persoon getekend heeft voor een lening, terwijl deze persoon niet gebruik maakt van de lening, is hij of zij volledig mede aansprakelijk. De volledige schuld van een lening, die bestaat uit het geleende bedrag plus rentekosten en bijkomende kosten kan dan op de mede aansprakelijke verhaald worden.

De medeaansprakelijkheid is hierdoor vergelijkbaar met hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij ook alle kredietnemers aangesproken kunnen worden op het nakomen van de betalingsverplichting. Het verschil met hoofdelijke aansprakelijkheid is dat in dat geval doorgaans alle kredietnemers ook gebruik maken van het krediet, terwijl dat bij medeaansprakelijkheid niet het geval hoeft te zijn.

De reden dat kredietverleners in sommige gevallen medeaansprakelijkheid eisen is dat op die manier de uitstaande schuld op meerdere personen verhaald kan worden. Dit vergroot de kans voor de kredietnemer om de uitstaande schuld terugbetaald wordt op het moment dat de kredietnemer zelf niet in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Om niet meer medeaansprakelijk te zijn moet hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden bij de kredietverstrekker. Hierbij is het wel belangrijk dat de kredietverstrekker voldoende vertrouwen heeft dat de kredietnemer op eigen kracht aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Een kredietverstrekker is niet verplicht om de medeaansprakelijkheid van een persoon op te heffen.