Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Maandrente

betekenis & definitie

De maandrente is het bedrag dat een kredietnemer aan de kredietverstrekker maandelijks betaalt aan rente over een lening. Dit bedrag verdient de kredietverlener door de kredietnemer geld te lenen. Bij een doorlopend krediet is deze rente variabel, bij de vrijwel alle andere leningen staat de maandrente vast.

De reden voor een variabele rente bij een doorlopend krediet is dat het rente bepaald wordt door het bedrag dat daadwerkelijk geleend wordt. Tevens wordt het rentepercentage bepaald door de marktrente. Deze twee factoren bepalen bij een doorlopend krediet het bedrag dat maandelijks aan rente betaald moet worden. Bij een andere lening dan een doorlopend krediet wordt de maandrente beïnvloed door de hoogte van het te lenen bedrag, de aflossingstermijn en de marktrente die geldt op het moment dat de lening afgesloten wordt.

Daarnaast kan de kredietwaardigheid van de kredietnemer van invloed zijn op de hoogte van de maandrente. Dit geldt bij elke soort lening. Hoe hoger de kredietwaardigheid van de kredietnemer is, hoe lager de maandrente zal zijn. Het risico dat iemand de lening niet aflost is in dat geval namelijk klein, waardoor de kredietverstrekker geen extra kosten hoeft te rekenen voor het geval de lening niet afgelost wordt. Heeft de kredietnemer een lage kredietwaardigheid, dan zal de kredietverstrekker een hogere rente vragen, omdat het risico in dat geval groter is dat de lening uiteindelijk niet afgelost zal worden. Door meer rente te vragen wordt het verlies dat ontstaat door het eventueel niet aflossen van de lening voor een deel gecompenseerd.

Een andere factor die van invloed kan zijn op de maandrente zijn aanvullende verzekeringen. Zo zijn er kredieten die een overlijdensrisicoverzekering hebben, waardoor de lening gestopt wordt als de kredietnemer komt te overlijden. Door de kosten van dit soortverzekeringen moet er een hogere rente betaald worden.