Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Lease

betekenis & definitie

Leasen is een vorm van financiering waarbij een kredietverstrekker (meestal een leasemaatschappij) een object in bezit heeft en dat onder bepaalde voorwaarden beschikbaar stelt aan een kredietnemer. De kredietnemer krijgt hierdoor het recht om voor een vast bedrag per maand het object te gebruiken.

Er zijn twee vormen van leasen: financial lease en operational lease. Bij financial lease stelt de kredietverstrekker een object voor een vast bedrag per maand ter beschikking aan de kredietnemer. Hierbij is het object juridisch gezien van de kredietverstrekker, maar ligt het economische eigendom bij de kredietnemer. Na afloop van het leasecontract is de kredietnemer eigendom van het object. Deze vorm van leasen heeft veel weg van huurkoop.

Bij operational lease is de kredietnemer in geen enkel opzicht eigenaar van het object. De kredietverstrekker heeft dus het jurididische en economische eigendomsrecht. Tevens is de kredietverstrekker verantwoordelijk voor het betalen van alle bijkomende kosten (onderhoud, belastingen). Deze kosten worden doorgaans doorberekend aan de kredietverstrekker. In tegenstelling tot financial lease is de kredietverstrekker na afloop van het leasecontract niet automatisch eigenaar van het object. Deze optie is wel mogelijk, maar het object blijft in eerste instantie in bezit van de kredietverstrekker. Doordat de kredietverstrekker eigenaar is van het object en voorziet in alle kosten is deze vorm van leasen het beste te vergelijken met huren.

Het voordeel van leasen is dat een duur object (bijvoorbeeld een auto) beschikbaar wordt voor een kredietnemer, zonder dat deze hiervoor eigen vermogen hoeft te hebben. Tevens zijn de maandkosten vooraf vastgelegd, zodat de kredietnemer een duidelijk beeld heeft van de vaste lasten. Het nadeel is dat door de vaste maandkosten er niet bezuinigd kan worden op servicekosten en rente. Ook betekent leasen dat er een grote financiële verplichting wordt aangegaan die niet gemakkelijk kan worden beëindigd.