Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Kredietaanbieding

betekenis & definitie

Een kredietaanbieding is een openbare uiting van een kredietverstrekker met betrekking tot het door hun aangeboden krediet. Deze aanbieding moet aan verschillende regels voldoen. Zo moet het termijnbedrag, de looptijd en het effectieve rentepercentage vermeldt worden. Tevens moet duidelijk zijn of de aanbieder een intermediair of zelf de kredietaanbieder is.

De regels betreffende kredietverstrekking zijn vastgelegd in de wet op het consumentenkrediet (Wwck) en de wet op het financieel toezicht (wft). De wet op het consumentenkrediet valt onder het privaatrecht. Dit houdt in dat consumenten bij de rechter de naleving van deze wet kunnen afdwingen. De wet op het financieel toezicht wordt gehandhaafd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij handhaven ook de regelgeving omtrent de kredietaanbiedingen.

De eisen voor kredietaanbiedingen hebben als doel de consument zo goed en volledig mogelijk te informeren over de financiële implicaties en de risico’s van een krediet. Gebeurt dit niet, dan kunnen consumenten verleid worden met op het oog gunstige kredieten, die echter in de kleine lettertjes minder gunstig kunnen uitpakken. Deze misleidende reclames zijn verboden en worden door de AFM bestraft met hoge boetes voor kredietverstrekkers die zich hier aan schuldig maken.

Het vermelden van vereiste elementen leidt echter niet altijd tot een zeer duidelijk beeld. Bij een doorlopend krediet bijvoorbeeld staat de looptijd niet vast, waardoor deze in principe niet vermeld kan worden. Daarom zijn kredietverstrekkers verplicht in dat geval verplicht een theoretische looptijd te vermelden, zodat potentiële kredietnemers zich alsnog een beeld kunnen vormen van de financiële implicaties van de lening. Tevens wordt de verplichte informatie vaak kort beknopt weergegeven, waardoor consumenten er geen acht op slaan en alsnog de informatie niet tot zich nemen.