Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Hoofdelijke aansprakelijkheid

betekenis & definitie

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat kredietnemers (of een enkele kredietnemer) persoonlijk verantwoordelijk gehouden worden voor het aflossen van het krediet en het betalen van de kredietkosten. Voldoen de kredietnemers niet aan deze betalingsverplichting, dan kan de kredietverstrekker de schuld verhalen op alle kredietnemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Wanneer een kredietnemer een lening heeft afgesloten is de hoofdelijke aansprakelijkheid een vanzelfsprekendheid, omdat de kredietnemer persoonlijk een overeenkomst is aangegaan met de kredietverstrekker. Wanneer er echter sprake is van meerdere kredietnemers (bijvoorbeeld een echtpaar die samen een hypotheek hebben) is hoofdelijke aansprakelijkheid niet vanzelfsprekend. In dergelijke gevallen moeten de hoofdelijke aansprakelijkheid in de overeenkomst besproken worden, moeten alle kredietnemers genoemd worden en moeten zij persoonlijk de overeenkomst getekend hebben. Zonder een handtekening kan een persoon niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een lening.

Voor een kredietverstrekker is bij een overeenkomst met meerdere kredietnemers de hoofdelijke aansprakelijkheid van belang. Wanneer één van de kredietnemers niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de kredietverstrekker de schuld namelijk verhalen op (één van) de andere kredietverstrekker. Wanneer dit het geval is treedt het regresrecht in werking. Dit houdt in dat de kredietnemer die de schuld van een andere kredietnemer voldoet het recht heeft dit bedrag te verhalen op deze medeschuldenaar. Dat betekent dat een kredietnemer die niet voldoet aan de betalingsverplichting later alsnog de aflossing op de lening moet betalen aan de andere hoofdelijke aansprakelijke(n).

Het is mogelijk om ontslagen te worden van hoofdelijke aansprakelijkheid. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek bij de kredietverstrekker worden gedaan. Een situatie waarin een kredietnemer ontslagen zou kunnen worden van hoofdelijke aansprakelijkheid is een echtscheiding of een vennoot die een onderneming verlaat. Een mondeling toezegging van de partner van een kredietnemer om aan de betalingsverplichting te voldoen is niet voldoende ontslagen te worden van hoofdelijke aansprakelijkheid.