Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Financial lease

betekenis & definitie

Financial lease is een vorm van lease waarbij het goed alleen juridisch gezien eigendom blijft van de kredietverstrekker. Bij financial lease is de kredietnemer, diegene die gebruik maakt van het goed, economisch eigenaar, wat betekent dat men ook verantwoordelijk is voor onderhoud en eventuele waardevermindering van het goed.

Wanneer men gebruik maakt van financial lease, wordt men voor een deel eigenaar van het goed dat men least. Dat wil zeggen, men draagt verantwoordelijkheid over het onderhoud en eventuele verzekering van het goed. Het aankoop bedrag van het goed wordt bij financial lease voorgeschoten door de kredietverstrekker, oftewel de partij die de lease aanbiedt. Omdat men als kredietnemer economisch eigenaar is van het goed, wordt financial lease met name gebruikt voor goederen met een lange levensduur die dagelijks worden gebruikt. In de praktijk wordt financial lease voornamelijk benut voor de aanschaf van een (bedrijfs)auto, busje of vrachtwagen.

Net als bij andere varianten van leningen, dient men in geval van financial lease maandelijks zowel een deel van de lening af te lossen als een percentage van de hoofdsom in de vorm van rente te betalen. Bij financial lease betaalt men in de eerste maanden vaak relatief een hoge rente en een lage aflossing, terwijl men tegen het einde van de looptijd juist een lage rente tegenover een hoge aflossing betaald. In veel gevallen is de looptijd van financial lease gelijk aan de levensduur van het goed. Wanneer de looptijd voorbij is en de aankoopprijs van het goed volledig is betaald in de vorm van periodieke aflossingen, wordt het goed ook juridisch eigendom van de kredietnemer. Financial lease lijkt daarom op huurkoop.