Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Boetevrij aflossen

betekenis & definitie

Boetevrij aflossen is het bedrag dat men periodiek kan aflossen zonder hiervoor een renteboete af te dragen. Voor sommige leningen geldt dat er per maand of jaar een maximaal bedrag boetevrij kan worden afgelost. Boetevrij aflossen heeft met name betrekking op langlopende leningen, zoals hypotheken.

Boetevrij aflossen heeft betrekking op bepaalde leningen, veelal hypotheken, waarbij er een bedrag wordt vastgesteld dat men per jaar mag aflossen zonder hierover extra rente te betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een percentage van de hoofdsom van de lening. Wanneer men een bedrag wilt aflossen op de lening dat hoger is dan het vastgestelde percentage van de hoofdsom, moet men hierover een renteboete betalen. Men betaalt de lening in dat geval vervroegd af, waardoor de schuldeiser een compensatie wilt voor het verlies aan inkomsten door rente. Bij boetevrij aflossen is men echter niet verplicht om een renteboete te betalen. Door boetevrij af te lossen kan men op deze manier een lening sneller aflossen, zodat maandlasten lager uitvallen dan voorheen.

Boetevrij aflossen werkt in de praktijk als volgt. Men heeft bijvoorbeeld een hypotheeklening afgesloten in 2012 van 300.000 euro tegen een rentepercentage van 4,8 procent voor 10 jaar. Het is mogelijk om per jaar 10 procent van de hoofdsom boetevrij af te lossen. In 2016 is de vergelijkbare rente gedaald naar 2,4 procent. Men wilt in 2016 30.000 euro aflossen op de lening. Door deze lagere rente, is men eigenlijk boeterente verschuldigd aan de schuldeiser. Er mag echter per jaar een maximaal bedrag van 30.000 (10 procent van 300.000) worden afgelost, waardoor men geen boete verschuldigd is en het bedrag boetevrij kan aflossen.