Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Bodemrecht

betekenis & definitie

Bodemrecht is een voorrecht van de Belastingdienst om als eerste beslag te leggen op goederen indien een onderneming failliet wordt verklaard. Alle andere crediteuren, oftewel personen of instanties die nog geld kregen, hebben hier door het bodemrecht pas later recht op.

Wanneer men als onderneming failliet gaat, komt het vaak voor dat men nog schulden heeft open staan bij een of meerdere crediteuren. Deze crediteuren willen uiteraard een deel van hun geld terug zien, daarom is het gebruikelijk dat een curator een inschatting maakt van de waarde van de inboedel en andere resterende bezittingen, om op deze manier zo volledig mogelijk alle schulden te betalen. Indien de onderneming nog rekeningen of schulden had open staan bij de Belastingdienst, heeft deze conform het bodemrecht als eerste recht op een terugbetaling van de schuld. De waarde van alle resterende bezittingen wordt dus als eerste gebruikt om de Belastingdienst te betalen.

Het bodemrecht geeft de Belastingdienst niet alleen recht om beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur. Men kan als Belastingdienst alle bezittingen die zich bevinden op de bodem, oftewel het gehele oppervlakte van de onderneming, in beslag nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst ook goederen mag innemen die van derden zijn, zoals een lease auto of gehuurde bedrijfsmiddelen. Dit wordt ook wel bodembeslag genoemd. De Belastingdienst kan alleen gebruik maken van dit bodemrecht in geval er sprake is van zakelijke schulden. Dit zijn schulden bij de Belastingdienst als gevolg van het niet betalen van bepaalde belastingen, zoals loonbelasting, milieubelasting en omzetbelasting.