Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Juridisch eigendom

betekenis & definitie

Het juridisch eigendom van een leaseauto bepaalt wie wettelijk gezien de eigenaar van de auto is. Dit is in alle gevallen de leasemaatschappij. In tegenstelling tot het economische eigendom blijft de leasemaatschappij juridisch eigenaar totdat de lessee besluit de auto te kopen. Het juridische eigendom is een vorm van onderpand.

Het verschil tussen het economische en juridische eigendom is dat het economische eigendom bepaalt op welke naam de leaseauto staat. Bij financial lease is de lessee de economische eigenaar, terwijl bij operational lease de leasemaatschappij het economische eigendom heeft. Het juridische eigendom bepaalt aan wie de auto daadwerkelijk toebehoort. Gedurende de looptijd is dit dus altijd de leasemaatschappij.

De leasemaatschappij is juridisch gezien de eigenaar van de auto omdat de lessee de auto (nog) niet gekocht heeft. Na afloop van het leasecontract heeft de lessee deze optie wel, maar hij of zij is hiertoe niet verplicht. Pas wanneer de lessee heeft besloten om de auto aan te schaffen wordt het juridisch eigendom overgedragen.