Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Huurkoop

betekenis & definitie

Huurkoop is een manier van lenen waarbij iemand eigenaar wordt van een product (bijvoorbeeld een auto) als het aankoopbedrag volledig is afgelost. Huurkoop lijkt hierdoor op financial lease. Het verschil is dat bij financial lease de gebruiker de mogelijkheid tot kopen heeft, terwijl bij huurkoop de koop al vastligt.

Maandelijks betaalt de gebruiker aan de kredietverstrekker of leasemaatschappij een deel van het geleende bedrag terug. Dit is de aflossing van de lening. Over het bedrag dat nog niet afgelost is moet de gebruiker tevens rente betalen. Dat houdt in dat de maandelijkse kosten bestaan uit aflossing en rente.

Huurkoop kan uitkomst bieden als een consument een dure aanschaf wil doen maar daarvoor niet genoeg geld heeft om de aankoop in een keer te betalen. Wanneer de lening wordt afgesloten komen de kredietnemer en kredietverstrekker een maandelijks bedrag overeen dat aan de kredietverstrekker betaalt moet worden. Ook wordt er een termijn afgesproken waarin de lening moet worden terugbetaald. Doorgaans bepalen de hoogte van de lening en het aantal termijn welk bedrag er maandelijks betaald moet worden.

Huurkoop valt onder de noemer goederenkrediet, omdat het een lening is die voor een specifiek product wordt aangegaan. Het voordeel van een dergelijke lening is dat de kredietnemer geen lening bij een bank hoeft aan te gaan. Dergelijke leningen hebben vaak een hogere rente, waardoor er maandelijks meer betaald moet worden. Het voordeel voor de kredietverstrekker is dat het te kopen object juridisch gezien eigendom blijft van de kredietverstrekker totdat de lening volledig is afbetaald. Wanneer de kredietnemer dus niet voldoet aan de betalingsverplichtingen heeft de kredietverstrekker het recht om het te kopen object terug te vorderen.