Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Gesloten leasecalculatie

betekenis & definitie

Een gesloten leasecalculatie is een berekening waarbij men een van tevoren vastgesteld bedrag betaald gedurende de looptijd van de lease. Bij een gesloten leasecalculatie kunnen de kosten voor de klant niet afwijken van dit bedrag.

Wat betreft leasecontract wordt er bij de afrekening een onderscheid gemaakt tussen een gesloten leasecalculatie en een open lease calculatie. Bij een gesloten leasecalculatie liggen de periodiek kosten van de lease niet vast, men dient te betalen voor eventueel onderhoud, verzekeringen en belastingen. Wanneer men een leasecontract afsluit voor een netto operational lease wordt het te betalen bedrag vaak uitgerekend op basis van een open leasecalculatie.

Bij een gesloten leasecalculatie bestaan de kosten van de lease uit een vast, van tevoren afgesproken bedrag. De leasemaatschappij legt in een offerte vast wat het maandelijks te betalen bedrag is. Hiervan kan vervolgens niet worden afgeweken. De leaseprijs of het leasetarief is in geval van een gesloten leasecalculatie dus niet afhankelijk van de mate waarin de auto wordt gebruikt. Hierbij wordt echter een uitzondering gemaakt van een eventuele verhoging van specifieke kosten, zoals belastingen en verzekeringen. Daarnaast worden extra kosten gerekend indien de lessee meer kilometers heeft gereden dan afgesproken in het leasecontract.

Het tegenovergestelde van een gesloten leasecalculatie is een open leasecalculatie. Hierbij ligt het maandelijkse leasetarief ook vast, maar wordt er aan het einde van de lease periode een berekening gemaakt van de verschillende componenten. Een open lease calculatie komt met name voor bij een netto operational lease of full service lease.