Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Beëindigingskosten

betekenis & definitie

Beëindigingskosten zijn de kosten die men dient te betalen wanneer men vroegtijdig afziet van een leasecontract.

Wanneer men een leasecontract heeft en deze gedurende de looptijd van het contract wilt ontbinden, dan dient men als klant beëindigingskosten te betalen aan de leasemaatschappij. Deze beëindigingskosten bestaan vaak uit een compensatie voor het verlies aan inkomen voor de leasemaatschappij, alsmede de administratiekosten die verbonden zijn aan het laten ontbinden van het leasecontract.

In sommige gevallen is het lastig te bepalen wie de beëindigingskosten moet betalen. In veel gevallen wordt een leasecontract aangegaan door een onderneming voor een bepaalde werknemer. Mocht deze werknemer ten tijde van het leasecontract worden ontslagen of van baan veranderen, dan moet het leasecontract worden ontbonden. De leasemaatschappij brengt hier kosten voor in rekening. In eerdere rechtszaken heeft de rechterlijke macht veelal in het voordeel gesproken van de werknemer, die vaak niet goed op de hoogte is van alle bijkomende voorwaarden van het leasecontract. Per situatie en leasecontract zal het echter verschillen welke partij de beëindigingskosten uiteindelijk moet betalen.