De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Zuiderzee

betekenis & definitie

diepe inham van de Noordzee in Nederland, na de afsluiting IJselmeer genaamd. In het alg. bestaat de bodem van het N.gedeelte uit zandgrond, die van het Z.gedeelte en het Wieringermeer uit kleigrond.

In de loop der 19e eeuw werden versch. voorstellen tot gehele of gedeeltelijke droogmaking gedaan. Pas op 14 Juni 1918, na de watersnood van 1916, werd een wet tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging aangenomen. In 1923 begon het werk. Thans zijn gereedgekomen: de dijk N.-Holland-Wieringen (2 km) in 1925, de Wieringermeerpolder (20.000 ha) in 1930, de dijk Wieringen-Friesland (Den Oever-Zurig, 30 km) in 1932, de N.O.polder (48.000 ha) in 1942.