De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Werkloosheid

betekenis & definitie

toestand, dat valide arbeider geen werk kan krijgen tegen het loon, dat in zijn branche geldt. Kan gevolg zijn van seizoensslapte of van een algemene crisis.

Het laatste was het geval met de zeer ernstige W., welke Ned. en vrijwel de gehele wereld teisterde in de jaren na 1929. Tijdens W.O. II verdween deze W. geheel; ook in de eerste jaren na de vrede was er in de meeste landen weinig sprake van W., maar sedert 1948 is zij, met name in België en in de V.S., weer toegenomen. De Overheid tracht in moderne tijd de gevolgen van W. te verzachten door steunverlening; tevens tracht zij door werkverschaffing en de laatste tijd ook door ontslagverbod, het kwaad der W. zelf aan te vatten.