De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Vonnis

betekenis & definitie

algemene benaming voor uitspraken van de rechterlijke macht. In Ned. wordt V. alleen gezegd van de uitspraken van ArrondissementsRechtbank en Kantonrechter; die van Hof en Hoge Raad worden arresten genoemd.

Volgens de Grondwet (art. 168) moeten alle vonnissen inhouden de gronden, waarop zij rusten; in strafzaken moeten zij bovendien nog aan wijzen de wettelijke voorschriften, waarop de veroordeling rust.