De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Volkenrecht

betekenis & definitie

het geheel van rechtsregels, die normen bevatten voor de onderlinge verhouding tussen de staten en de andere internationale rechtssubjecten. Het berust enerzijds op de natuurlijke rechtsbegrippen, die algemeen door de beschaafde volken worden aangenomen, aan de andere kant op verdragen of op vaststaande gewoonten.

Het hedendaagse volkenrecht wordt gewoonlijk in 3 hoofdgroepen van rechtsregels verdeeld:1. die, welke betrekking hebben op de onderlinge verhouding tussen staten, welke in vrede met elkaar leven;
2. die, welke de rechtsbetrekkingen tussen staten betreffen, welke met elkander in oorlog zijn en
3. die, welke de rechtsbetrekkingen regelen tussen onzijdige en oorlogvoerende staten.

Een algemene codificatie van het volkenrecht ontbreekt tot dusver.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.