De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Vliegveld

betekenis & definitie

landings- en startplaats voor vliegtuigen. Aan die voor internationaal verkeer worden zeer hoge eisen gesteld, zowel wat afmetingen als wat inrichting betreft.

De bodem moet een zekere graad van hardheid hebben; de startbanen moeten opstijgen en dalen in verschillende richtingen mogelijk maken en een aanzienlijke lengte hebben. De van moderne instrumenten voorziene verkeerstorens, draadloze installaties, peilers en meteorologische diensten werken samen om de veiligheid van het vliegen te verhogen. Het nieuwste op dit gebied is de landing met behulp van radar.