De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Visser

betekenis & definitie

Johannes Th. de (1857-1932), Ned. theoloog en staatsman. Predikant te Leusden, Almelo, R’dam en A’dam.

Maakte uitgebreide studiën op Bijbels oudheidkundig gebied. 1897 lid van de Tweede Kamer; was de eerste voorzitter van de Christelijk-Historische Unie. Van 1918-1922 en 1922-1925 min. van O. K. en W. (Lageronderwijswet 1920). Ook belangrijke verdiensten op sociaal gebied; in 1898 stichtte hij de Christelijk nationale werkmansbond. Publicaties: o.a. Hosea, de man des geestes, Hebreeuwsche archaeologie, Onze plichten.Louis L. H. de (1878-1945), Nederl. communistisch politicus. Sinds 1925 leider van de Commun. Partij Nederl. Op 3 Mei 1945 omgekomen op een Duits schip vol bevrijde gevangenen, dat door de Engelsen gebombardeerd werd.

Philips Chr. ( 1882), Nederlands ontdekkingsreiziger. Bekend door zijn reizen in C.-Azië, vooral naar de Karakorum.