De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Verbond

betekenis & definitie

Bijbels begrip, waaronder de betrekking tussen God en mens(en) wordt voorgesteld. Het initiatief gaat van God uit: Hij belooft en stelt zijn eisen.

De volle nadruk ligt op Gods onwankelbare trouw, tegenover alle ontrouw van de zijde der mensen : van een V. in de zin van een contract is hier geen sprake.De Bijbel spreekt van Gods V. met Noach (Gen. 9), met Abraham (Gen. 15 en 17) en met Israël op de Sinaï (Ex. 24). Het nieuwe V. is in het offer van Christus gefundeerd (Hebr. 8-10). De oorkonden van het Oude resp. Nieuwe V. zijn in de Bijbel verzameld; z Testament, Oude en Nieuwe.