De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Straf

betekenis & definitie

leed, door de wet als gevolg verbonden aan de overtreding van een rechtsnorm en bij rechterlijk vonnis opgelegd. Dit leed kan bestaan uit een aantasting van leven, vrijheid, vermogen of eer.

Het Ned. Wetb. v. Strafrecht onderscheidt hoofdstraffen (gevangenisstraf, hechtenis, geldboete) en bijkomende straffen, d.z. straffen die alleen in verbinding met de hoofdstraf kunnen worden opgelegd (plaatsing in een Rijkswerkinrichting, verbeurdverklaring, openbaarmaking rechterlijke uitspraak). De doodstraf* kent de Nederl. wet niet meer behalve in het Militair Strafrecht en bij het Buitengewoon strafrecht. i.z. oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten. In Belg. zijn de volgende hoofdstraffen: doodstraf, dwangarbeid, opsluiting, correctionele gevang., politiegevang., geldboete.