De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Sociale verzekering

betekenis & definitie

van Overheidswege verplicht gestelde verzekering van arbeiders tegen de gevolgen van invaliditeit, ziekte, ouderdom, werkloosheid. Kan geschieden door Staatsorganen (Ned.

Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid) of door particuliere organen onder Staatstoezicht (bv. bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen).België heeft eveneens van overheidswege verplicht gestelde verzekering van loonarbeiders tegen de gevolgen van ziekte, invaliditeit, werkloosheid. Geschiedt door parastatale organismen (Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid) met gemengd en paritair beheer. De wettelijk opgelegde contributies voor gezinsvergoedingen en betaalde vacanties worden ook afgedragen aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, alhoewel het hier geen eigenlijke sociale verzekeringen betreft. De verzekering is verplichtend gemaakt door de wet van 28 Dec. 1944.