De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Semieten

betekenis & definitie

afstammelingen van Sem. Verzamelnaam voor een grote groep volken in Voor-Azië, Arabië en N.-Afrika, welker talen onderling nauw verwant zijn.

Vormen als ras geen eenheid. Bakermat waarschijnl. Arabië.