De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Schildknaap

betekenis & definitie

in de middeleeuwen de vrij geboren jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in de wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens een verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van hen, aan wie het door de keizer werd vergund.

Na meestal zesjarige leertijd vond op 14-jarige leeftijd de plechtige benoeming tot schildknaap met kerkelijke ceremoniën plaats. Hij diende zijn heer vooral in alles, wat de wapenhandel en de strijd betrof. Op 21-jarige leeftijd ontving hij de ridderslag.