De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Roman

betekenis & definitie

eigenl.: boek geschreven in de „Romaanse” volkstaal, d.w.z. in tegenst. tot het Latijn; een voor volksgebruik bestemd boek; aanvank. benaming voor het grotere epische gedicht der middeleeuwen (R. du Renard, R. de la Rosé); sed. ca 1400 verhaal uit een denkbeeldige, ver van de daagse realiteit staande samenleving (herders-, schelmenR,); later (sed. ca 1650) prozawerk dat een spiegelbeeld geeft van een bepaalde maatschappijorde (gezelschaps-R., zeden-R., familie-R., tendens-R., psychol. R.); de R. in de laatste betekenis is wel de meest voorkomende vorm van prozawerk in moderne letteren.