De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Renville-overeenkomst

betekenis & definitie

overeenkomst, op 17 Jan. 1949 gesloten tussen Ned. en de Republiek Indonesia, onder auspiciën der Commissie van Goede Diensten. Genoemd naar het Amer. vrachtschip, aan boord waarvan de onderhandelingen plaatsvonden.

Er werd een wapenstilstand gesloten (de tweede), terwijl tevens 12 punten werden vastgelegd, die de basis zouden moeten vormen voor een politiek accoord. Bevestigden hoofdzakelijk het accoord van Linggadjati, terwijl tevens gesproken werd over volksstemmingen voor de afbakening der grenzen van de Republiek en de andere deelstaten en over vrije verkiezingen voor een constituerende vergadering. In 6 additionele punten werd o.a. voor de overgangstijd de Ned. souvereiniteit over Indië uitdrukkelijk erkend. Door 2e politiële actie verloor de R. haar betekenis.

< >