De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Raad van Europa

betekenis & definitie

lichaam, gevormd door 12 Europese landen, ter bevordering der Europese eenheid. Statuut te Londen getekend 5 Mei 1948 door Frankr., Gr.-Britt., België, Ned., Lux., Italië, Ierl., Zweden, Denem. en Noorw.

Later zijn Griekenl. en Turkije toegetreden. 2 organen:1. Comité van ministers van Buit. Zaken.
2. Raadgevende Assemblee, bestaande uit vertegenwoordigers der parlementen van de deelnemende landen.

Beslissende bevoegdheden komen toe aan Comité; Assemblee kan slechts aanbevelingen voor het Comité opstellen. Zetel is Straatsburg. Eerste bijeenkomst op 10 Aug. 1949.