De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Privaatrecht

betekenis & definitie

zijn, in tegenstelling tot publiek recht, die rechtsregels, die tot voorwerp hebben bijzondere belangen en waarvan de handhaving niet ambtshalve door de overheid geschiedt doch door belanghebbende zelf moet worden gevraagd. P. omvat het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht.