De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Politie

betekenis & definitie

(afgeleid van het Griekse polis, stad of staat).

(1) in ruime zin; het gehele inwendige bestuur met uitzondering van de zaken der landsverdediging, geldmiddelen en rechtspleging, dus bv. zorg voor de gezondheid en zedelijkheid der burgers, eenheid van maten en gewichten;

(2) in enge zin: zorg voor de veiligheid, orde en rust, alsmede die Overheidsdienst, welke met deze zorg is belast. In deze zin is in Ned. de P. geregeld bij K.B. van 8 Nov. 1945 (S. no E 123). De P.-zorg wordt uitgeoefend door:

1. Rijkspolitie;
2.Gemeentepolitie;
3. burgerlijke en militaire corpsen, daartoe aangewezen;
4. Commissarissen van Rijkspolitie, Waterschouten en andere bijz. ambtenaren.

De P.-zorg staat onder de min. van Justitie, voor zover steunend op wettelijke voorschriften, met uitvoering waarvan deze is belast, en voor het overige onder de burgemeesters en Commissarissen der Koningin. De Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven fungeren in hun ressort als Directeuren van P. In de grote gemeenten is Gemeente-P., in de kleine RijksP. Het personeel der Gemeente-P. wordt benoemd door de burgemeesters, behalve de Commissarissen en hoofdcommissarissen, die door de Koning worden aangesteld. Het corps Rijkspolitie is geheel militair georganiseerd. De Ned. wet gebruikt P. zowel in ruime als in enge zin.