De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Oproer

betekenis & definitie

of Opstand, verstoring der openbare rust, veroorzaakt door een aantal personen, die de veiligheid van personen en goederen bedreigen of aantasten 6f in vereniging de vervulling weigeren van plichten, waartoe men door de wet gehouden is, óf gewelddadig inbreuk maken op het recht van de Regering om te straffen of andere handelingen waartoe zij bevoegd is ten uitvoer te brengen. Krachtens Gemeentewet is de Burgemeester bevoegd om, indien nodig, assistentie te vragen van krijgsvolk.

Wordt het O. door deze maatregelen niet onderdrukt, dan wordt de staat van oorlog of de staat van beleg afgekondigd.