De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Openbare orde

betekenis & definitie

(1), maatschappelijke orde. Zo bv. in het Sw. boek II, titel V (delicten ter verstoring van orde en rust) en in de Wet houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de O. van 19 Juli 1934, Sw. 405;

(2) de regels van dwingend recht, d.w.z. die regels, waarbij het alg. belang rechtstreeks is betrokken (bv. art. 14 van de Wet houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het Koningrijk en B.W. art. 1373).