De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Oost-Pruisen

betekenis & definitie

voorm. Pruisische prov. aan de Oostzee, tussen de Weichsel en de Memel. 52.731 km2, 3.337.000 inw.

Thans verdeeld tussen Rusland en Polen. Grotendeels vlak, in het Z. eindmorenen; rijk aan meren (3300), uitgestrekte venen. Eigenaardige kust met grote Nehrungen. Zuivelbereiding, land- en bosbouw. Scheepsbouw, ijzer-, glas-, hout-, papierindustrie. Hoofdstad Koningsbergen (Kaliningrad).