De Kleine Winkler Prins

Nederlandse encyclopedie uit 1949

Gepubliceerd op 01-10-2020

2020-10-01

O

betekenis & definitie

vijftiende letter en vierde klinker van het alphabet, kan lang zijn (zacht of scherp) en kort (gesloten of open); het teken is ontleend aan Phoenic. ain (oog), kwam bij de Gr. voor als lange (omega) of korte (omikron) O.

Afkort.:

Oosten: oxygenium (zuurstof); order (in wisselverkeer);

o.a.; onder andere(n);
O.A.M.D.G. (omnia ad maiorem Dei gloriam): alles tot meerdere eer van God ;
O. Cap. (Ordo Capucinorum) of O.M. Cap. (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum); Minderbroeder-Capucijn of Capucijn;

Ó.C. of O. Carm. (Ordo Carmelitarum): Karmeliet, onderscheiden in O.C.C. (Calceatorum), Geschoeide Karmeliet, en O.C. Disc. (Discalccatorum), Ongeschoeide Karmeliet;

O. Carth (Ordo Carthusianorum): Kartuizer;
O. Cist. (Ordo Cisterciensis): Cisterciënser en O.C.R. (Ordo Cisterciensium Reformatorum) of O.C.S.O. (Ordo Cisterciensium Severioris Observantiae d.i. van de strenge observantie): Trappist;

Oct.: October;

O.E.S.A. (Ordo Eremitarum Sancti Augustini): Augustijner. Eremiet ter onderscheiding van Augustijner Koorheer: C. R.S.A. (Canonicus Regularis Sancti Augustini);
O. F.: Odd Fellows;
O.F.M.: Ordinis Fratrum Minorum (van de Franciskanenorde);
o.i.: onzes inziens;
O.L.: Oosterlengte;
O.L.V.: Onze Lieve Vrouwe;
O.M.: Openbaar Ministerie;
o.m.: onder meer;
O.M.C. of O.M. Conv. (Ordo Fratrum Minorum Conventualium): Minderbroeder-Conventueel of Conventueel;
O.M.I. (congregatie der Oblati Beatae Mariae Virginis Immaculatae): Oblaat der Onbevlekte Ontvangenis van Maria;
O.N.O. : Oost-Noord-Oost;
O.P.: Ordinis Praedicatorum, van de Dominicanenorde;

Op.: opus, werk (muz.);

O.S.: Oude Stijl;

Os (scheik.): Osmium;

O.S.B.: Ordinis Sancti Benedicti (van de Benedictijnenorde);
O.S.C. of O.S.Cam. (Ordo Sancti Camilli): Camilliaan;
O.S.Cr. (Ordo Sanctae Crucis): Kruisheer;
O.S.Fr. : z O.F.M.;
O.S.F.S. (congregatie der Oblati Sancti Francisci Salcsii): Oblaat van St Franciscus van Sales;
O.S.M. (Ordo Servorum Mariae): Serviet;
O.T.: Oude Testament;
O.V.: Oude Verbond;
O.Z.O.: Oost-ZuidOost.