De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Mens

betekenis & definitie

(Homo sapiens), biologisch beschouwd het hoogst ontwikkelde zoogdier*, dat zich o.a. onderscheidt door opgerichte gang en krachtig ontwikkelde hersenen; voorts door het gebruik der handen en het bezit van spraak. De M. heeft een volledig gebit zonder uitstekende hoektanden, en een eigenaardige beharing.

Omtrent de afstamming van de M. wordt thans vrij algemeen aangenomen dat alle mensenrassen afstammen van één oermensenras. De oudste fossielen van de M. zijn uit het vroeg diluvium, misschien einde tertiaire tijdperk.