De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Leger

betekenis & definitie

in ruimere zin de strijdmacht te land, in engere zin een onder éénhoofdige leiding staande strijdmacht, samengesteld uit alle wapens. De indeling der steeds groter wordende L.’s in divisies (tijdens Zevenjarige Oorlog*) en in korpsen van 30.000 tot 40.000 man was eis van goede bevelvoering.

De enorme troepenmassa in W.O. I en W.O. II bracht een samenvoeging der L.-korpsen tot L., ten slotte van L. groepen. Men onderscheidt beroeps-, militie-, kader- en vrijwilligers-L. Voorts bezettings-, observatie-, bevrijdings- en hulp-L. Coalitie-L.’s bestaan uit contingenten van de samenwerkende naties.