De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 13-06-2020

Jacobs

betekenis & definitie

Aletta H. (1854-1929), medica te Amsterdam, waar zij een kosteloze kliniek voor arme vrouwen hield en geboortecontrole propageerde, waar dit medisch of sociaal wenselijk leek. Strijdster voor vrouwenkiesrecht.

Eerste vrouwelijke dr in de medicijnen.Victor (1838-1891), Belgisch politicus, R.K., was min. van Financiën i870-'7i, min. van Binnenlandse Zaken en Onderwijs 1884.

William W. (1863-1943), Engels humoristisch shortstory-verteller, vnl. uit het leven van Engelse zeelieden en hun families (Deep Waters e.a.).