De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Gewaarwording

betekenis & definitie

in de psychologie een volstrekt enkelvoudige bewustzijnstoestand („rood”, „zuur”, „hard”). Tot in de 20e eeuw heeft men gemeend, dat het menselijk zieleleven uit dergelijke enkelvoudige elementen was opgebouwd.

Dit moet echter meer als een totaliteit (Ganzheit) worden opgevat.