De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Genade

betekenis & definitie

in het Rooms-Katholicisme de bovennatuurlijke gaven, die ons worden geschonken om de zaligheid te bereiken en die Christus voor ons heeft verdiend. In het Protestantisme is G. de paradoxale verbinding van Gods heiligheid en liefde, Gods - verbeurde - gunst, de vergeving der zonde; G. sluit elke verdienste, voortvloeiend uit de „werken der wet” ten enenmale uit (sola gratia, sola fide).