De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Geesteswetenschappen

betekenis & definitie

zijn die wetenschappen, die het geestelijk leven en zijn creaties en niet de natuur tot object hebben. Men verstaat er onder de historische wetenschappen (theologie, filosofie, rechtswetenschap, geschiedenis, philologie, literatuur- en kunstwetenschap), verder sociologie, psychologie.

Voor de afgrenzing en methodiek van de geesteswetenschappen hebben zich vooral Duitse filosofen verdienstelijk gemaakt (Dilthey, Windelband, Rickert, Spranger).