De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Geer

betekenis & definitie

Dirk Jan de, Jkhr., (1870), Nederl. Chr.

Hist. staatsman. 1921-1923 min. v. Financiën, 1923-1926 min. v. Binnenl. Zaken, 1926-1929 Min. Pres. en min. v. Fin., 1929-1933 min. v.

Fin., 1939 Min. Pres. Ging in Mei 1940 met het gehele ministerie naar Londen, doch keerde eigener beweging eind 1940 terug, hetgeen grote indruk maakte en zijn reputatie grote schade deed.Louis de (1587-1652), Ned. koopman. Leverde wapens en geschut aan Zweden en woonde 1627-1651 aldaar, waar hij verschillende ertsmijnen exploiteerde en in de adelstand verheven werd. Richtte tegen de W.-Ind. Comp. de Zweedse Afrikacompagnie op.