De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Drama

betekenis & definitie

(Gr.), handeling, voorstelling van een handeling, spec. naam voor een toneelstuk waarin het comische met het tragische is verenigd. Lyrisch D.: opera, toneelstuk op muziek, ook drama met zang.

Met het epos heeft het D. gemeen, dat het een reeks van handelingen voorstelt; het D. verhaalt deze echter niet als in een verleden tijd maar ontvouwt ze voor de ogen, waarbij de betrokken personen door monoloog en dialoog hun beweegredenen uiteenzetten. Het D. stelt de tegenwoordige wereld voor. Eenheid der dramatische idee is een bepaald vereiste; waar deze er niet is blijft men op epische bodem. De middeleeuwse mysteriën en de oud-Engelse Chronicled histories zijn voorbeelden van zulke onrijpe beginselen ener wordende dramatiek. Op het begrip van een „dramatische” - in reeks handelingen te aanschouwen gegeven - kamp tussen twee tegenstellingen met een eindelijke ontknoping daarvan berusten de voornaamste vormen der D.-tische kunst; de vormen zijn; treurspel (tragedie), en blijspel (comedie).Dramatiek: dramatische, handelende poëzie, ook: leer van het drama.

Dramatische muziek, muziek die niet zozeer als toonkunst (dus om eigen wille) als wel in dienst van het toneel e.d. fungeert.