De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Dorsen

betekenis & definitie

bewerking, die een aantal gewassen, vooral granen, na het oogsten moet ondergaan om de zaden vrij te maken. Vroeger geschiedde dit met gekromde stokken, dorsvlegels, tegenwoordig gebeurt het meestal machinaal.

Daar deze dorsmachine* zeer duur is en niet rendabel voor een enkel boerenbedrijf, vinden velen in Nederland een bestaan als loondorser. De loondorser bezit een of meer uitrustingen, nodig voor het dorsen van peulvruchten of granen, het reinigen van het zaad, het pakken van het stro. Ze trekken dan van het ene bedrijf naar het andere. Ook bestaan er dorscoöperaties, waarbij een aantal boeren gezamenlijk een dorsmachine exploiteert.