De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Directoire

betekenis & definitie

het Uitvoerend Bewind der Eerste Franse Republiek, ingesteld volgens de constitutie van 23 Sept. 1795 (1 Vendemiaire jaar III) dat bestaan heeft tot Bonapartes staatsgreep van 9 Nov. 1799 (18 Brumaire jaar VII). Bestond uit 5 leden, gekozen door de Senaat uit voordracht door de Raad van 500.

Het benoemde de ministers die geen verantwoording schuldig waren aan de beide Raden. Het D. oefende generlei invloed uit op de wetgevende macht, omgekeerd hadden de Kamers slechts het recht jaarlijks één vijfde deel van het D. te vernieuwen, hierdoor was er geen samenhang tussen de verschillende staatsmachten. Hierdoor, en door de ongelukkige oorlog en slechte financiën was het D. weinig gelukkig.