De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Deskundige

betekenis & definitie

persoon, die in een proces door rechter of partijen is aangewezen, om onderzoek te doen naar en inlichtingen te geven over enig punt van geschil. D. onderscheidt zich van getuige, doordat hij de feiten niet alleen moet weergeven, maar ze juist beoordelen.

In burg. geding kan rechter, op verzoek van partijen of ambtshalve, een onderzoekvan D. gelasten en dan 3 D. benoemen, tenzij partijen het eens worden over zodanige benoeming. (Art. 222 en vv. Ned. Rv.). In strafzaken is ieder, die als D. is aangewezen, verplicht, zijn diensten te bewijzen (227, 296 Sv.). Ook in Big. burg. en strafproces spelen D. een rol.