De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Decretum horribile

betekenis & definitie

(Lat., vreselijk besluit) noemt Calvijn Gods raadsbesluit, waardoor hij Adams kinderen tot eeuwige ellende heeft voorbeschikt. Men moet dit besluit aanvaarden, omdat God het gewild heeft en door de ellende van de verdoemden evenzeer wordt verheerlijkt als door de zaligheid van de uitverkorenen.