De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

2020-06-07

Conventie

betekenis & definitie

(1), niet-politiek verdrag tussen verschillende mogendheden, bv. Berner conventie ter bescherming van auteursrechten ;

(2) Constituerende vergadering in de V.S. van Amerika;

(3) in het burgerlijk proces benaming voor het geding, voortvloeiende uit de vordering van de oorspronkelijke eiser. Staat tegenover de reconventie, het geding, dat ontstaat doordat de gedaagde een eigen tegenvordering geldend maakt;

(4) afspraak tussen oorlogvoerende partijen, t.a.v. bepaalde punten betrekking hebbende op de onderhavige oorlog, bv. het niet-gebruik van bepaalde wapens, begraven der doden. Heeft de C. betrekking op uitwisseling van krijgsgevangenen of is zij bestemd de gehele oorlog te gelden, dan heet zij cartel;

(5) een zonder koninklijk bevelschrift bijeengekomen parlement in Engeland (1689), ter verkiezing van Willem III en Mary tot koning en koningin van Engeland.