De Kleine Winkler Prins

Nederlandse encyclopedie uit 1949

Gepubliceerd op 15-08-2020

2020-08-15

Algemene Maatregel van Bestuur

betekenis & definitie

Kon. Besluit inhoudende een algemene regeling.

Hij mag, tenzij Koning ertoe gemachtigd is door de wet, ingezetenen niet beperken in vrijheid, noch treden in enig onderweg, dat ter regeling aan wet is voorbehouden. Bepalingen, door straffen te handhaven, mogen slechts krachtens de wet gemaakt worden (art. 57 Gw.).